Wrażliwość skóry a wrażliwość emocjonalna

Niezależny Instytut Badawczy Ipsos na zlecenie Iwostin Sensitia przeprowadził w maju 2014 roku badanie konsumenckie, którego wyniki miały dać odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu fakt posiadania wrażliwej skóry wpływa na codzienne życie osób z tym problemem, na ich samoocenę? Czy kobiety ze skórą wrażliwą są jednocześnie bardziej wrażliwe emocjonalnie? W jakich aspektach codziennego życia? A czy to z kolei wpływa na kondycję ich skóry?

Szybkie, nadmierne tempo życia, nadmiar obowiązków mogą powodować trudności z koncentracją i pamięcią, być przyczyną zmiennych nastrojów, zaniżonej samooceny. Zwłaszcza u osób wrażliwych, reagujących bardziej emocjonalnie na to, co się wokół nich dzieje. A ponieważ reakcje na impulsy z zewnątrz są u takich osób silniejsze, oprócz zmian w zachowaniu mogą dawać również fizjologiczne objawy, takie jak np. kłopoty z cerą, One z kolei nie pozostają bez wpływu na nasze samopoczucie…

Postawioną powyżej hipotezę potraktowano jako wyzwanie badawcze. Badanie przeprowadzono na losowej próbie kobiet, zarejestrowanych w bazie konsumentów Iwostin, zaproszonych do wypełnienia ankiety online. W ramach badania przeprowadzono łącznie 1268 ankiet. Próbę testową stanowiły kobiety, odnotowujące u siebie wrażliwość skóry (zrealizowano 1165 ankiet), a próbę kontrolną – kobiety z cerą normalną (103 ankiety).

Skóra wrażliwa

W pierwszej części badania zapytano kobiety, w jakich dolegliwościach obserwują najwyraźniej wrażliwość skóry, co jest dla nich najbardziej dokuczliwe. Wyniki badania jasno wskazały, że główny problem związany ze skórą wrażliwą to podrażnienie, uczucie ściągnięcia i napięcia skóry, spowodowane myciem twarzy wodą z kranu – dotyczy on aż 75% kobiet. Ten sam procent z nich stale odczuwa uczucie ściągnięcia, przesuszenia i ogólny dyskomfort.
Kobiety ze skórą wrażliwą nie są zadowolone z ogólnodostępnych kosmetyków, które często powodują  pieczenie, mrowienie, szczypanie czy też świąd, a objawy te utrzymują się dłużej niż kilka minut – tak wskazała ponad połowa ankietowanych. Dodatkowo, w połowie przypadków, skóra wrażliwa po opalaniu często jest zaczerwieniona i piekąca, a używanie preparatów nie aptecznych tylko pogarsza jej stan.

Błędne koło

Zdecydowana większość kobiet potwierdziła, że wrażliwość skóry i stan cery negatywnie wpływają na ich samoocenę – 56%, na codzienne życie – 38%, jest również traktowany jako problem oraz źródło stresu – 28% odpowiedzi. Połowa kobiet zauważyła, że stres jakiego doświadczają, ma negatywny wpływ na kondycję ich skóry – 49% (w przypadku skóry normalnej takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 33% pytanych). Jedynie 25% lubi uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich (skóra normalna – 40%), natomiast blisko 50% unika ich, jeśli nie są pewne swojego wyglądu. Tworzy się więc błędne koło, z którego trudno wyjść.

Wrażliwość skóry, a wrażliwość emocjonalna

Wyniki uzyskane w drugiej części badania wyraźnie wskazują na fakt, iż istnieje różnica w zachowaniach, w przypadku wybranych czynników wrażliwości emocjonalnej, u kobiet ze skórą wrażliwą i normalną. Aspektem, który w największym stopniu różnicuje obie grupy jest empatia. Aż 33% kobiet z cerą wrażliwą uważa, iż jako pierwsze potrafią właściwie rozpoznać emocje i intencje innych ludzi (u kobiet ze skórą normalną wskaźnik ten to jedynie 19%). Połowa dobrze rozumie emocje innych, gdy są one podobne do tych, jakich doświadczają same. Kobiety ze skórą wrażliwą bardzo przejmują się relacjami ze znajomymi – co trzecia pogorszenie stosunków mocno przeżywa, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie, a blisko połowa martwi się tym i tłumi w sobie negatywne emocje. Kobiety różnią się również pod względem postrzegania zmian zachodzących w życiu. Te posiadające skórę wrażliwą stresują się już w sytuacji, gdy tylko pomyślą o czekającej je zmianie – tak deklaruje co trzecia z nich. Dla porównania, u posiadaczek skóry normalnej takie zachowanie dotyczy jedynie 20%. Dobry sen i odpoczynek pozytywnie wpływają na skórę – niestety zdecydowana większość kobiet ze skórą wrażliwą, przed różnymi ważnymi wydarzeniami, ma problemy ze snem, a co dziesiąta nie może spać nawet całą noc. Ponad połowa kobiet z cerą wrażliwą miewa wybuchy złości – w tym 20% już mniej istotne rzeczy wyprowadzają z równowagi. Takie osoby dodatkowo emocjonalnie reagują na krytykę – co trzecią nawet drobna dezaprobata na długo wprowadza w zły nastrój. Nie stwierdzono natomiast różnicy w odczuwaniu fizjologicznych, obserwowalnych objawów stresu, takich jak drżenie rąk i pocenie. Zarówno w grupie respondentek ze skórą wrażliwą, jak i normalną w sytuacji stresującej, prawie 1/3 kobiet miała wymienione objawy.

Wnioski

Posiadanie wrażliwej skóry jest istotnym problemem i ma wpływ na codzienne życie. Bywa źródłem stresu, może negatywnie wpływać na samoocenę oraz stać się powodem unikania spotkań towarzyskich. Jednocześnie stres, jaki wynika z tego powodu, może wpływać na kondycję skóry. Zachowania, w przypadku wybranych czynników wskazujących na zwiększoną wrażliwość emocjonalną, różnią się u kobiet ze skórą wrażliwą i normalną. Te ze skórą wrażliwą charakteryzuje m.in. dużo większa empatia, silniejsze reakcje na pogorszenie się relacji z przyjaciółmi, negatywne odczucia związane ze zmianą,  silny stres przed ważnymi wydarzeniami. Także bardzo emocjonalna reakcja na krytykę. To dowodzi istnienia związku pomiędzy wrażliwością skóry, a wrażliwością emocjonalną.

Skóra wrażliwa – źródła wiedzy

Respondentki zapytano również o to, skąd wiedzą że mają wrażliwą skórę, co jest dla nich źródłem informacji o pielęgnacji skóry?

Jak wskazano w poprzedniej części raportu, fakt posiadania wrażliwej skóry negatywnie wpływa na codzienne życie osób z tym problemem – m.in. zaniża samoocenę, jest źródłem stresu.
Bardzo ważne jest zatem postawienie właściwej diagnozy skóry i wskazanie zasad optymalnej pielęgnacji. Zapytane o to skąd dowiedziały się że mają wrażliwą skórę kobiety odpowiedziały, że uzyskały taką informację podczas wizyty u dermatologa (54%), a blisko połowa od kosmetyczki (46%). Na trzecim miejscu znalazł się Internet (32%). Źródłem informacji o cerze wrażliwej były także czasopisma o tematyce urodowej i zdrowotnej, farmaceuci oraz materiały dostępne w aptece. Wyniki przeprowadzonego badania jasno wskazują, iż co trzecia kobieta ze skórą wrażliwą regularnie odwiedza dermatologa – to dwukrotnie więcej niż kobiety z cerą normalną (18%). Na co dzień, dla kobiet zarówno ze skórą normalną jak i wrażliwą, głównym źródłem wiedzy o pielęgnacji skóry jest Internet – 60% odpowiedzi w obu grupach. Na kolejnych miejscach znaleźli się dermatolog oraz kosmetyczka. Dla osób ze skórą normalną są to dodatkowo rodzina, znajomi, telewizja i radio, co nie charakteryzuje grupy wrażliwców.