Polacy a zdrowie

Z roku na rok lepiej oceniamy swoje zdrowie.

Ponad połowa Polaków (57%) określa swój stan zdrowia jako dobry. Prawie jedna trzecia (30%) ocenia swoje zdrowie jako takie sobie, a tylko 13% Polaków jest niezadowolonych. Bez wątpienia wpływa na to większą świadomość zdrowotna naszego społeczeństwa. Coraz częściej kładziemy nacisk na jakość naszej opieki zdrowotnej. Wiemy jak duże znaczenie mają regularnie badania i wizyty u lekarza, a także zdrowy tryb życia. O swoje zdrowie dba aż cztery piąte ankietowanych (81%).

Niestety świadomość zdrowego stylu życia nie przekłada się na zachowanie. Tylko 8% ankietowanych okazjonalnie uprawia sport, a aż 61% nigdy lub prawie nigdy nie wykonuje ćwiczeń fizycznych jak gimnastyka lub aerobik, blisko połowa 45% nie biega, pływa, jeździ na rowerze, czy gra w gry zespołowe, a 17% nigdy lub prawie nigdy nie znajduje czasu na dłuższy (ponad godzinny) spacer.

Mimo to jesteśmy zdrowymi optymistami, w ciągu ostatnich 5 lat odsetek badanych oceniających swoje zdrowie pozytywnie wzrósł o 5 punktów. Miejmy nadzieję, że wkrótce wzrośnie też odsetek osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia, co bez wątpienia przełoży się na stan zdrowia naszego społeczeństwa.

Więcej o roli sportu w utrzymaniu zdrowej sylwetki.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 5-12 lipca na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.

Źródło: www.pap.pl