Odzyskać pierś – rekonstrukcja jednoczasowa

Odzyskać pierś – rekonstrukcja jednoczasowa

Rekonstrukcja piersi po zabiegu mastektomii dla wielu kobiet oznacza ostateczne zwycięstwo nad rakiem i jest obietnicą powrotu do normalnego życia.

Właściwie nie ma wielu przeciwwskazań do tego aby kobieta, która utraciła pierś lub jej część mogła zostać poddana zabiegowi rekonstrukcji. Nawet, jeśli rokowania nie są jednoznacznie dobre. W praktyce jednak, ze względu na wysoki koszt tej procedury, zabieg pozostaje dla wielu kobiet w sferze marzeń. Tym bardziej, ze operacje rekonstrukcyjne nie widnieją w spisie zabiegów ratujących życie, a co za tym idzie, jeśli dany szpital przekroczy w danym roku przyznany mu limit punktów, NFZ nie zrefunduje takiej operacji.

Niepokojące liczby

Aktualnie jedynie u niecałych 15% kobiet po mastektomii przeprowadza się zabiegi rekonstrukcyjne piersi. Mimo tego, że NFZ refunduje część kosztów związanych z nimi kosztów, nadal nie wystarcza pieniędzy, aby wszystkie potrzebujące kobiety mogły z nich skorzystać. Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest ratalny system płatności za zabiegi, np. MediRaty.

Wspólna decyzja

O tym, w jaki sposób odtworzenia piersi będzie najbardziej odpowiedni decyduje kobieta – wspólnie z lekarzem, który wykona zabieg. W istocie jest to kilka następujących po sobie zabiegów, które ostatecznie pozwolą na odbudowanie piersi przypominającej tę utraconą. To ważne, aby przed podjęciem decyzji o rekonstrukcji odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie o to, jaka jest faktyczna motywacja do poddania się zabiegowi. To pomaga zaakceptować wieloetapowość procedury i spokojnie przejść przez poszczególne etapy leczenia.

Rekonstrukcyjna chirurgia plastyczna

Motywacja kobiet bywa różna – rozprawienie się z psychicznym odczuciem niebycia pełnowartościową kobietą, niechęć do bielizny z protezą, a także ostateczne rozprawienie się z chorobą, wreszcie chęć bycia atrakcyjną w relacjach intymnych. Efekty zabiegów, dzięki współcześnie stosowanym technikom, pozwalają na osiągnięcie takiego wyglądu piersi, który będzie prawie nie do odróżnienia od zdrowej naturalnej piersi. To, co sprawia różnicę, to brak naturalnego czucia i nieco inne wrażenia w dotyku.

Rekonstrukcja jednoczasowa

Jeśli konieczne jest usunięcie całej piersi, zabieg rekonstrukcji można przeprowadzić w trakcie jednej operacji, stosując wszczepienie protezy lub ekspandera. Taką łączoną operację można jednak wykonać w ściśle określonych przypadkach. Możliwość wykonania jej warunkuje stopień zaawansowania choroby nowotworowej. Takie jednoczesne operacje można wykonywać wtedy, gdy nowotwór jest w stadium przedinwazyjnym, istnieje niewielkie ryzyko naświetlań, a także wtedy, gdy u kobiety nie stwierdzono innej choroby nowotworowej. Rekonstrukcja jednoczasowa to zabieg idealny dla kobiet obciążonych mutacjami genów BRCA1 i BRCA2 (odpowiedzialnych za rozwój raka piersi).

Kiedy taki zabieg jest niemożliwy

Przeciwwskazaniem do jednoczesnego wykonania obu zabiegów jest przede wszystkim dalszy przebieg leczenia, w tym zaplanowana radioterapia. Wśród innych przeciwwskazań należy wymienić: wysoki stopień zaawansowania choroby, w tym ten objawiający się naciekiem nowotworu na skórę.

O odroczonej rekonstrukcji piersi napiszemy w oddzielnym artykule.

 

fot: fotolia