Implanty stomatologiczne

Zdrowe zęby i promienny uśmiech są wyznacznikiem zdrowia, atrakcyjności i sukcesu. Współczesna stomatologia oferuje nam wiele rozwiązań, które są lekarstwem na wszystkie skutki braku zębów. Jednym z nich jest implantologia. O zaletach oraz nowych technikach w tej dziedzinie porozmawialiśmy z dr n. med. Krzysztofem Awiłło, chirurgiem szczękowy II stopnia z Centrum Stomatologiczno-Implantologicznego dr Krzysztof Awiłło.

Brak zębów to problem  natury estetycznej, ale przede wszystkim zdrowotnej. Do czego może prowadzić brak zębów?

Do wielu problemów. Brak zębów powoduje zaburzenia zgryzu, a to z kolei prowadzi do zmian w stawach skroniowo-żuchwowych.  To również problemy z prawidłowym rozdrabnianiem pokarmów, a z tym z kolei wiążą się problemy gastryczne.  Brak zębów to też brak pewności siebie i na pewno gorsza akceptacja ze strony otoczenia.

Jakie są najczęściej stosowane metody odbudowy braków zębowych?

Najczęściej stosowane metody odbudowywania brakujących zębów to protezy ruchome, mosty, których wykonanie zmusza do oszlifowania zębów sąsiadujących z brakiem oraz uzupełnienia oparte na implantach.

Dlaczego Polacy częściej decydują się na protezy ruchome?

Ponieważ jest to najtańsze i najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie.  Jest to również wynikiem braku wiedzy na temat możliwości jakie oferuje nowoczesna stomatologia.

O czym należy pamiętać decydując się na założenie protezy ruchomej?

Żadna proteza ruchoma nie jest wykonana na zawsze. Jest to związane z zanikiem kości pod protezą i zmianą warunków zgryzowych w jamie ustnej. Przez to proteza jest niestabilna i należy wykonać nową. Wiąże się to z poczuciem dyskomfortu i kolejnym kosztem. Kiedy mówimy o zaniku kości pod protezą, musimy pamiętać, że pogarszają się również warunki jej utrzymania. W górnej szczęce nie jest jeszcze to tak dalece dokuczliwe, jak w dolnej, kiedy zanik kości może doprowadzić do sytuacji, w której proteza będzie całkowicie niestabilna, co stanowi duży dyskomfort dla pacjenta.

Jakie zalety mają implanty? W czym są lepsze od protez ruchomych?

Leczenie z zastosowaniem implantów jest traktowane jako długoterminowe, najczęściej przyjmuje się, że są to „zęby do końca życia”. Implant to substytut usuniętego korzenia zęba. Można na nim odbudować utracony ząb, który pod kątem funkcji jak i estetyki będzie spełniał swoje zadanie, tak samo jak ząb własny. Implanty  pozwalają także na zastosowanie wielu innych rozwiązań protetycznych. Zdarzają się sytuacje, że zgłasza się pacjent starszy, często obciążony różnymi schorzeniami, z bardzo dużym zanikiem kości. Wystarczy wtedy założyć tylko 2 implanty i na nich osadzić protezę na tzw. zatrzaskach. Zaletą takiego mocowania jest uzyskanie stabilności protezy, bez sytuacji przypadkowego wypadania. W innych przypadkach, u pacjentów bezzębnych, wystarczy założyć 4 implanty i wykonać na nich protezo – most zacementowany na stałe.  Takie rozwiązania prac osadzonych na implantach pozwalają zapewnić pacjentowi znacznie większy komfort funkcjonowania, niż w przypadku tradycyjnych uzupełnień protetycznych.

Kto najczęściej decyduje się na implanty stomatologiczne?

Na implanty najczęściej decydują się osoby świadome problemu braku zębów.  I nie ma tu większego znaczenia wiek. Najstarsza pacjentka, która była leczona implantologicznie w naszym Centrum, w dniu zabiegu miała 85 lat. Było to 6 lat temu i do dzisiaj most służy jej jak własne zęby. Tak więc można powiedzieć, że górna granica wieku nie istnieje. Zależy to tylko od zdrowia i potrzeb pacjenta. Natomiast problemem jest granica dolna. Implanty powinny być bowiem zakładane po ustaniu wzrostu kostnego młodego człowieka, czyli ok. 18- 20 roku życia. Elementem decydującym jest wykonanie rtg kośćca nadgarstka i ocena uwapnienia kości w tym miejscu. Przyjmuje się, że całkowite uwapnienie tych kości świadczy o zakończonym wzroście kostnym, a tym samym o możliwości zakładania implantów.

Jak długo trwa leczenie implantologiczne?

Terminem leczenie implantologiczne określamy czas od założenia implantu do osadzenia na nim odbudowy protetycznej – korony, mostu lub protezy. Po wprowadzeniu w kość implantu czekamy od 4 tygodni do 6 miesięcy. W tym czasie następuje integracja implantu z tkanką kostną. Ten duży rozrzut czasowy jest uzależniony od rodzaju implantu, a także od jakości tkanki kostnej, w którą implant będzie wprowadzony.

W swojej klinice oferują Państwo implanty nowej generacji tzw. beleczkowe /trabecular implant/, które dzięki zmodyfikowanej budowie pozwalają na założenie korony już po 3 – 4 tygodniach. Jak to możliwe i o ile skraca to czas leczenia?

Jest to możliwe dlatego, że ok. 2/3 implantu stanowi siatka podobna do ubeleczkowania kości ludzkiej. Dzięki temu komórki kostne zaczynają wnikać w tę siatkę już na drugi dzień po założeniu implantu. Zjawisko to nosi nazwę osseoinkorporacji.  Miło mi poinformować, że po raz pierwszy w Polsce zabieg taki został przeprowadzony w naszym Centrum w marcu tego roku. Aby jednak można było przeprowadzić tę procedurę w szybkim czasie musi być spełniony podstawowy warunek – bardzo dobra jakość oraz  ilość tkanki kostnej. Jeśli tego nie ma – całe postepowanie lecznicze, łącznie z zabiegami regeneracji, nie odbiega od implantacji w systemach tradycyjnych. Czyli w szczęce dolnej 3-4 mies., a w górnej 4-6 miesięcy. Różnica ta spowodowana jest inną gęstością kości w obu szczękach. Bardziej gęsta żuchwa /szczęka dolna/ pozwala na szybszą odbudowę.

Jak przebiega zabieg implantacji?

Sam zabieg implantacji musi być przede wszystkim czynnością maksymalnie przewidywalną. Do tego celu służy m.in. diagnostyka za pomocą tomografu komputerowego. Wykonywane jest badanie tomografii stożkowej, która jest podstawą do zaplanowania leczenia.  Po wykonanym badaniu na obrazie trójwymiarowym przeprowadza się symulacje implantacji. Wtedy też decyduje się, ile implantów, o jakich wymiarach i w jakich miejscach ma być założone. Podczas symulacji ocenia się także, czy będą potrzebne zabiegi korekcyjne na tkance kostnej. Bardzo często także, celem dokładnego przeniesienia pomiarów z diagnostyki do jamy ustnej, stosuje się specjalne szablony chirurgiczne, pozwalające na precyzyjne wprowadzenie implantów.

Z reguły zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Jest ono absolutnie wystarczające. Jednak przy większej ilości zakładanych implantów, przy bardziej rozległych zabiegach, gdzie podanie zbyt dużej ilości znieczulenia mogłoby być szkodliwe dla pacjenta, stosuje się tak zwaną sedację.  Polega to na podawaniu dożylnym przez lekarza anestezjologa leków dzięki którym można bardzo zredukować nasze miejscowe znieczulenie. Zabieg implantacji można wykonać także w znieczuleniu ogólnym, ale osobiście nie jestem zwolennikiem pełnych narkoz stosowanych do implantów. Żadne znieczulenie ogólne nie jest obojętne dla naszego organizmu i powinno się zostawić je na takie sytuacje, kiedy będzie ono absolutnie niezbędne. Dlatego – albo znieczulenie miejscowe, albo sedacja.

Zabieg implantacji, w ogólnym skrócie, polega na nacięciu tkanek miękkich, odsłonięciu kości, wykonania otworu pod implant, założenia implantu, a następnie zaszyciu rany. Oczywiści jest to wielki skrót, bowiem na ten temat napisano niejedną książkę, a temat i tak nie został wyczerpany. Wciąż pojawiają się nowe techniki, metody, nowe materiały.

Założenie korony na  implant następuje po 3-4 tygodniach w przypadku implantów beleczkowych lub 3-6 miesięcy w przypadku tradycyjnych. Czy do tego czasu pacjent pozostaje „bezzębny”?

Nie, stosujemy natychmiastową odbudowę protetyczną w miejscu tzw. odcinka estetycznego, czyli zębów przednich, gdzie ze względu na warunki nie jest możliwe wykonanie innego uzupełnienia tymczasowego brakującego zęba. Należy pamiętać, że bezpośrednio po implantacji można wykonać tylko koronę tymczasową, która m.in. jest wyłączona z normalnej funkcji, jaką jest gryzienie /chodzi o nieprzeciążanie implantu/, a dopiero po okresie  integracji implantu  z kością wykonywana jest docelowa pełnoceramiczna korona.

Jaki jest koszt leczenia w przypadku odbudowy brakującego zęba?

Założenie implantu to koszt 3 000 zł w przypadku implantów tradycyjnych i 4 500 za implant beleczkowy. Koszt korony – 3 000 zł przy implancie tradycyjnym i 4500 przy implancie beleczkowym. Chcę zaznaczyć, że odbudowę protetyczną wykonujemy w najnowszym systemie trójwymiarowego planowania i wycinania porcelany (system CAD/CAM). Jako podbudowy pod korony i mosty nie używamy tradycyjnego metalu, tylko tlenku cyrkonu/. Dzięki temu uzyskujemy najwyższej jakości estetykę. Cyrkon, jako materiał biokompatybilny znacznie ogranicza też niebezpieczeństwo powstawania stanów zapalnych wokół koron.

Podana cena za  odbudowę 1 zęba na implancie nie oznacza, że w przypadku bezzębia, aby mieć przynajmniej 12 zębów,  koszt ten należałoby pomnożyć przez 12. W tym wypadku założenie tylko 6 implantów i wykonanie na nich mostu pozwala na uzyskanie bardzo estetycznego i funkcjonalnego rozwiązania. W przypadku zaniku kości i możliwości założenia 4 implantów oraz protezo – mostu koszt ten jeszcze się zmniejsza. Ale o tym pacjent dowiaduje się dokładnie podczas konsultacji, na które serdecznie zapraszam.

Bardzo dziękujemy za rozmowę

Redakcja Pragnienia Kobiet

Więcej na temat implantów zębowych oraz protetyki stomatologicznej przeczytasz w naszym przewodniku po zabiegach TUTAJ