Operacja jaskry

Ze względu na powszechność występowania jaskra zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Choroba uszkadza nerw wzrokowy i komórki zwojowe siatkówki wskutek wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Nieleczona może przyczynić się do całkowitej utraty wzorku. Zdiagnozowana w początkowym stadium choroby jest całkowicie uleczalna za pomocą środków farmakologicznych. W późniejszym stadium można poddać się operacji lub zabiegowi laserowemu.

Leczenie jaskry:

 • Konsultacja okulisty: badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie pola widzenia, Gdx, HRT. Diagnoza rodzaju stopnia zaawansowania jaskry oraz ustalenie metody leczenia.
 • Leczenie jaskry to głównie podawanie leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz leków zwiększających przepływ krwi w naczyniach odżywiających nerw wzrokowy.
 • W przypadku braku skuteczności wykonuje się zabiegi chirurgiczne i laserowe.

Przebieg zabiegu chirurgicznego:

Jaskrę można zoperować wieloma sposobami. Różnią się one przeciwskazaniami oraz sposobem przeprowadzenia operacji. Do najpopularniejszych zabiegów należą:

Głęboka sklerektomia

 • Wskazania: brak możliwości obniżenia ciśnienia w sposób farmakologiczny.
 • Przeciwskazania: jaskra przewlekła wąskiego kąta, zamknięcie kąta z powodu braku możliwości.
 • Istotą tej metody jest umożliwienie odpływu płynu wytworzonego w oku, bez wcześniejszego otwierania przedniej komory oka.

Wiskokanalostomia

 • Przeciwskazania: jaskra przewlekła wąskiego kąta.
 • Metoda ta skupia się na podaniu do kanału Schlemma wiskoelastyku. Dzięki temu tworzy się powierzchowny i głęboki płatek twardówki, który ma na celu stworzenie zbiornika śródtwardówkowego i usunicie jednej ze ścian kanału Schlemma. Powoduje to otworzenie światła kanału i tworzenie przejścia do zbiornika kanału śródtwardówkowego. Metoda ta nie jest zalecana w przypadku jaskry przewlekłej wąskiego katą.

Es- press

 • Przeciwskazania: jaskra przewlekła wąskiego kąta.
 • Metoda ta polega na wprowadzeniu implantu Ex- Press o długości 3 mm pod spojówkę, w celu ułatwienia odpływu płynu wewnątrzgałkowego i ma na celu obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe oka. Metoda ta nie jest możliwa w wypadku jaskry wąskiego kąta.

Opis zabiegu laserowego:

W przypadku jaskry przewlekłej wąskiego kąta, która jest przeciwskazaniem leczenia chirurgicznego, stosowany jest zabieg laserowy, tzw. irydotomia. W czasie zabiegu w tęczówce oka zostaje wytworzony dodatkowy otwór, który poprawia krążenie płynu w oku. Ciecz wodnista może przepływać z tylnej do przedniej komory oka, dzięki czemu zdolność widzenia jest większa.

 • Wskazania: jaskra przewlekła wąskiego kąta.
 • W czasie zabiegu w tęczówce oka zostaje wytworzony dodatkowy otwór, który poprawia krążenie płynu w oku.

Pielęgnacja po zabiegu:

 • Po zabiegu na operowane oko zakładany jest opatrunek, który powinien pozostać na nim aż do wizyty kontrolnej.
 • Po zabiegu należy zachować spokojny tryb życia, unikać nadmiernego wysiłku fizycznego i stresu, nie podnosić rzeczy cięższych niż 5 kg, wystrzegać się napinania mięśni oraz pochylania się.
 • Nie należy uciskać ani pocierać oka.
 • W przypadku wydzieliny z operowanego oka należy przecierać je czystym, wilgotnym wacikiem.
 • Na operowane oko należy stosować krople.
 • Należy unikać silnego nasłonecznienia, stosować okulary przeciwsłoneczne.
 • Należy zwracać szczególną uwagę, aby podczas mycia głowy szampon i woda nie dostały się do oka.
 • Nie należy spać na boku po stronie oka operowanego.
 • Nie należy stosować gorących kąpieli.
 • Należy unikać przeciążania wzroku.

Ile kosztuje operacja jaskry:

Głęboka sklerektomia – 2500-5000 zł
Wiskokanalostomia – 2900-6000 zł
Implant środtwardówkowy – 4900-10000 zł
Na raty – od 61,70 zł miesięcznie.

Kredyt na operację, leczenie na raty: