NIK sprawdził Narodowy Fundusz Zdrowia

Problemów dostarczają między innymi borykające się z trudnościami płatniczymi publiczne szpitale. Kontrolerzy NIK stwierdzili przypadki nieposiadania zakontraktowanego z NFZ sprzętu medycznego oraz niezapewniania warunków do leczenia. Błędy teoretycznie powinny być wykrywane na bieżąco przez regularne kontrole ze strony NFZ. Funduszowi brakuje jednak wykwalifikowanych pracowników, by takie kontrole przeprowadzać. – Poprawę jakości umożliwiłaby rynkowa konkurencja pomiędzy placówkami – uważa Jakub Czarzasty, prezes Ratalnie.com. – Wystarczyłoby pozwolić placówkom publicznym na świadczenie usług odpłatnych, poza kontraktem z NFZ. Poprawiłoby to ich sytuację finansową oraz standard usług. Kontrole przestałyby być tak potrzebne. Na razie NFZ zapowiada zmianę przepisów: zlikwiduje obowiązek kontrolowania każdej placówki co najmniej raz na 5 lat. – W papierach będzie się wszystko zgadzało.